Thema’s Passend Onderwijs

De Monitor Passend Onderwijs brengt de volgende zeven thema’s in beeld:

Diversiteit

Leerlingen verschillen van elkaar. Ze stellen vragen en ontvangen ondersteuning. Zowel de vragen als de ondersteuning verschillen in mate van intensiteit.

Onderwijs

De Inspectie stelt de mate van kwaliteit van het onderwijs vast op basis van inspectie indicatoren.

Basisondersteuning

Basisondersteuning is het door het samenwerkingsverband of schoolbestuur afgesproken geheel van basis – en lichte curatieve interventies die:

  • binnen de onderwijs-ondersteuningsstructuur van de school,
  • onder regie en verantwoordelijkheid van de school,
  • waar nodig met inzet van expertise van andere scholen,
  • soms met inzet van ketenpartners,
  • zonder indicatiestelling en
  • op het overeengekomen kwaliteitsniveau,
    planmatig worden uitgevoerd.

Extra ondersteuning

Extra ondersteuning wordt gerealiseerd in de vorm van onderwijs-arrangementen.
Deze arrangementen kunnen licht en kortdurend van aard zijn of langdurig, intensief of zeer intensief.
De arrangementen worden door de school, het bestuur of samenwerkingsverband georganiseerd. Het betreft hier de ondersteuningsvragen van leerlingen die de basisondersteuning overstijgen en extra ondersteuning noodzakelijk is.

Expertise

Professionaliteit (expertise) is het bezitten van specifieke kennis, vaardigheden en ervaringen op bepaalde gebieden van de basis- en extra ondersteuning.

Tevredenheid

Tevredenheid is een gevoel (positief of negatief) over een bepaalde situatie b.v. over de school, bestuur of samenwerkingsverband.

Financiën

Financiën is de besteding van de budgetten voor de basis- en extraondersteuning op school, bestuur en samenwerkingsverband niveau.