SOP

SOP vanuit MonPas


U kunt uw eigen SOP (Schoolondersteuningsprofiel) samenstellen met behulp van de instrumenten. Dit kan zo beknopt of zo uitgebreid zijn als u wilt. U kunt uw gegevens bewerken binnen MonPas of exporteren naar Word
Naast het Standaard SOP kunnen ook een Flexibel en een Compact SOP worden opgesteld.

In het Standaard SOP wordt gebruik gemaakt van een vaste hoofdstuk indeling met vaste instrumenten.

In het Flexibel SOP kunt u zelf de hoofdstuk indeling maken en instrumenten toevoegen, die in het Standaard SOP niet kunnen worden opgenomen.
U kunt denken aan de Monitor Extra Ondersteuning of het Instrument Inspectie Basis- of Voortgezet Onderwijs.

In het Compact SOP worden alleen overzichten en grafieken opgenomen.
De Compact SOP’s van alle scholen kunnen in een overzicht worden verzameld en eventueel in een regiokaart worden gepresenteerd.