Mogelijkheden

Mogelijkheden van MonPas

De Monitor Passend Onderwijs biedt de volgende mogelijkheden:

 • Een eigen ondersteuningsprofiel kan worden opgesteld op basis van de gekozen instrumenten.
  Dit kan zo beknopt als uitgebreid mogelijk zijn als u wilt.
 • De ingevulde instrumenten geven direct de resultaten in overzichten en profielen.
  Dit kan op school, bestuur en SWV niveau worden gepresenteerd.
  Hierdoor kunnen vergelijkingen worden gemaakt.
 • Bij herhaalde meting worden de scores van het instrument naast elkaar gezet.
  Groei en ontwikkeling zijn hierdoor zichtbaar.
 • Via de Ontwikkelagenda Passend Onderwijs uit het ondersteuningsprofiel is een koppeling mogelijk met het planningsprogramma “De Partituur”.
  Hiermee kan de ambitie worden geformuleerd, uitgewerkt en bijgehouden.
 • Het school-ondersteuningsprofiel kan op elk moment vanuit elke plek worden aangepast (b.v. bij aanpassing van de vaststelling van de diversiteit van de leerling-populatie).
 • Dossier bijhouden met de mogelijkheid eigen documenten rond een thema te uploaden om de voortgang bij te houden.