Home

Welkom bij Monpas

Eenvoudig een schoolondersteuningsprofiel opstellen volgens het model van MonPas (Framework).

 • Ondersteuning Compleet gemeten
 • Invulling op Maat
 • Ondersteuning in Beeld
 • Passend Onderwijs in Beeld

MonPas:

Monitor Passend Onderwijs is een online programma waarmee de zeven (7) thema’s van Passend Onderwijs voor basis -, speciaal en voortgezet onderwijs in beeld kunnen worden gebracht.

Deze thema’s zijn:

 • Diversiteit
 • Onderwijs
 • Basisondersteuning
 • Extra ondersteuning
 • Expertise
 • Tevredenheid
 • Financiën

De thema’s worden hier apart toegelicht