Instrumenten van MonPas

MonPas kent een groot aantal instrumenten voor de zeven thema’s van Passend Onderwijs.
U bepaalt zelf welke instrumenten hiervoor wenst te gebruiken.

Overzicht van instrumenten geclusterd onder de thema’s van Passend Onderwijs.

1. De Diversiteit. (1).

 • Diversiteitsmeter.

2. Onderwijs (11).

 • Inspectie VVE.
 • Inspectie Basisonderwijs.
 • Inspectie Speciaal Basisonderwijs.
 • Inspectie SWV PO.
 • Inspectie SWV VO.
 • Inspectie Nieuwkomers PO.
 • Inspectie Eerste Opvang Anderstaligen VO.
 • Inspectie Voortgezet Onderwijs.
 • Inspectie Praktijk Onderwijs.
 • Inspectie Speciaal Onderwijs.
 • Inspectie Voortgezet Speciaal Onderwijs.

3. Basisondersteuning (3).

 • Monitor Basisondersteuning.
 • Partituur Basisondersteuning.
 • Schoolmeter Passend Onderwijs.

4. Extra Ondersteuning (2).

 • Monitor Extra Ondersteuning SWV.
 • Monitor Extra Ondersteuning School.

5. Expertise (9).

 • Expertise Scan.
 • Competentiemeter Directeur.
 • Competentiemeter Intern Begeleider.
 • Competentiemeter Leraar.
 • Competentiemeter Onderwijsassistent.
 • Competentiemeter Leraar LB.
 • Competentiemeter Ambulant Begeleider.
 • Competentiemeter Orthopedagoog / Psycholoog
 • Competentiemeter Pedagogisch Medewerker.

6. Tevredenheid (3).

 • Tevredenheidsmeter School.
 • Tevredenheidsmeter Ouders voor SWV.
 • Tevredenheidsmeter School voor SWV.

7. Financiën (1).